Slottets historia

Kokkedal Slot uppfördes 1746 som ett sommarnöje i holländsk renässansstil av Christian August länsgreve von Berckentin. Arkitekten var Johan Gottfried Rosenberg, som också ritade ägarens rokokohem i Köpenhamn, Odd Fellow Palatset, som ursprungligen hette Berckentinske Palatset.

Samme år förärades länsgreven av drottningen Sophie Magdalene (gift med Christian den 6:e) Kokkedal arrendegård och den tillhörande marken, som tillhörde krongodset Hirschholm Slot.

Länsgreven von Berckentin var gift med Susanna Margrethe von Boineburg zu Honstein av tysk furstesläkt. Efter länsgrevens död gick Kokkedal Slot i arv till dottern Louise komtesse von Berckentin, gift med Louise Scheel von Plessen. Hon var hovdam för drottningen Sophie Magdalene och sedan drottning Caroline Mathilde.

1864 togs Kokkedal över av en av medgrundarna till Østasiatisk Kompagni Jens Frederik Horsens Block, som byggde ut huvudbyggnaden och byggde om den i den tidens nationalromantiska stil (1864-66). Arkitekt var C. V. Nielsen. Endast källarvalven finns kvar i ursprunglig 1700-talsframtoning.

Senare år 1910 blev kammarherren Andreas du Plessis de Richelieu ägare av Kokkedal. Utöver en duktig affärsman var även Richelieu amiral i den kungliga Siamesiska marinen (Thailand).

Kokkedal Slot öppnade som hotell år 2011 och togs över av den nuvarande ägaren Mikael Goldschmidt år 2013 Under det nya namnet Kokkedal Slot Copenhagen och efter en omfattande renovering har slottet återfunnit sin själ – i en modern och inspirerande tolkning.