Slottets historie

Kokkedal Slot ble oppført i 1746 som en lysteiendom i hollandsk renessansestil av Christian August lensgreve von Berckentin. Arkitekten var Johan Gottfried Rosenberg, som også tegnet eierens rokokkohjem i København, Odd Fellow Palæet, som opprinnelig het det Berckentinske Palæ.

Samme år hadde dronning Sophie Magdalene (gift med Christian 6.) tildelt lensgreven Kokkedal festegård med jorder, som på det tidspunktet hørte til under krongodset Hirschholm Slot.

Lensgreve von Berckentin var gift med Susanna Margrethe von Boineburg zu Honstein av tysk fyrsteslekt. Da lensgreven døde, gikk Kokkedal Slot i arv til datteren Louise komtesse von Berckentin, gift Louise Scheel von Plessen. Hun var hoffdame for dronning Sophie Magdalene og senere dronning Caroline Mathilde.

I 1864 ble Kokkedal overtatt av medstifteren av Østasiatisk Kompagni, Jens Frederik Horsens Block, som utvidet hovedbygningen og bygde det om i tidens nasjonalromantiske stil (1864-66). Arkitekten var C. V. Nielsen. Bare kjellerhvelvene er i dag igjen av den opprinnelige bygningen fra 1700-tallet.

I 1910 ble kammerherre Andreas du Plessis de Richelieu eier av Kokkedal. I tillegg til å være en dyktig kjøpmann, hadde Richelieu også en fortid som admiral i den Kgl. Siamesiske Marine i Thailand.

Kokkedal Slot åpnet som hotell i 2011 og ble overtatt av dagens eier, Mikael Goldschmidt, i 2013. Under det nye navnet Kokkedal Slot Copenhagen, og etter en omfattende renovering, har slottet i dag gjenfunnet sin sjel – i en moderne og inspirerende fortolkning.