Persondatapolitik Kokkedal Slot Copenhagen

Slotshotellet ApS udfører al håndtering af personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder EU’s persondataforordning vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger, og arbejder løbende med at tilpasse relevante processer og systemer. Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Slotshotellet ApS leverer som hotelvirksomhed en lang række serviceydelser. For hver enkelt serviceydelse gælder der særskilte vilkår og betingelser. Når du, ved bestilling af én eller flere af disse serviceydelser, afgiver dine personoplysninger til Slotshotellet ApS, giver du samtidig dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Slotshotellet ApS.
Opbevaring af data: 24 måneder efter dit besøg anonymiseres dine detaljer, med mindre du aktivt har godkendt at vi beholder dine detaljer i vores system. 

 

1. Dataansvarlig
Slotshotellet ApS, c/o M. Goldschmidt Ejendomme A/S, Grønningen 25, 1270 København K. CVR: 34480095, www.kokkedal-slot.dk tlf.: +45 44228000.

2. Hvordan indsamler slotshotellet ApS personoplysninger?
Slotshotellet ApS indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Slotshotellet ApS serviceydelser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • På B2B marked. For eksempel i en salgssituation, hvor der anmodes om tilbud på en af Slotshotellet ApS serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • Via browsercookies og web-beacons.
 • I forbindelse med brug af Slotshotellet ApS digitale ydelser.
 • Når du abonnerer på Slotshotellet ApS nyhedsbreve.
 • TV-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster og finder sted ved hotellets indgange, i gangarealer, i receptionen samt ved vareindlevering.

I nogle tilfælde vil Slotshotellet ApS modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende. I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Slotshotellet ApS vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

3. Hvilke informationer indsamler Slotshotellet ApS?
Slotshotellet ApS indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger.
 • Kreditkortoplysninger – eventuelt som garanti for din reservation.
 • Demografiske oplysninger.
 • Købshistorik
 • Feedback via vores kundeundersøgelser.
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Slotshotellet ApS personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer, kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/eller for at give Slotshotellet ApS mulighed for skræddersy serviceydelsen specielt til dig. Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • Handicap
 • Allergi
 • Særlige fødevarepræferencer
 • Medicinsk tilstand

4. Online køb med kreditkort
Slotshotellet ApS anvender Dansk Internet Betalings System (DIBS www.dibs.dk), i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel DIBS som Slotshotellet ApS er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk). Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. Hvad er formålet med indsamlingen?
Slotshotellet ApS indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik. Det er den enkelte serviceydelse, der både afgør hvilke personoplysninger Slotshotellet ApS indsamler samt formålet med indsamlingen. Slotshotellet ApS formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Slotshotellet ApS’s serviceydelser.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.
 • Opfyldelse af din anmodning om serviceydelser.
 • Forbedring og udvikling af Slotshotellet ApS’s serviceydelser.
 • Tilpasning af Slotshotellet ApS’s kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.
 • Administration af din relation til Slotshotellet ApS.
 • Opfyldelse af lovkrav.

6. Det juridiske grundlag for behandlingen
Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Slotshotellet ApS baserer behandlingen af dine personoplysninger. Slotshotellet ApS kan behandle dine personoplysninger såfremt du har givet aktivt samtykke til dette. Slotshotellet ApS kan endvidere behandle dine personoplysninger fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller samarbejdsaftaler. Ligeledes kan Slotshotellet ApS behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. Behandlingen af personoplysninger kan også finde sted for at Slotshotellet ApS kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette. Af legitime interesser, som Slotshotellet ApS forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Slotshotellet ApS’s serviceydelser. Behandling af dine personoplysninger kan endeligt være pålagt Slotshotellet ApS ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved check-in, hvor det i lovgivningen fremgår hvilke personoplysninger Slotshotellet ApS er pålagt at registrere.

7. Dine rettigheder
I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Slotshotellet ApS behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger Slotshotellet ApS har registreret om dig.
 • Du har ret til at få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand.
 • Du har under visse betingelser ret til at få begrænset den behandling af dine personoplysninger, som Slotshotellet ApS foretager
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Slotshotellet ApS har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Slotshotellet ApS alle oplysninger, som Slotshotellet ApS ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Slotshotellet ApS efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne baseret på et andet retsgrundlag. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen heraf.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan ved skriftlig anmodning til Slotshotellet ApS enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse. Du kan også kontakte Slotshotellet ApS, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Anmodningen fremsendes til:
Kokkedal Slot Copenhagen hostess@kokkedal-slot.dk
Kokkedal Alle´ 6
2970 Kokkedal

Slotshotellet ApS vil behandle din anmodning inden 30 dage efter modtagelsen. Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Slotshotellet ApS, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

8. Hvis du ansøger om en stilling hos Slotshotellet ApS
Når du søger en stilling hos Slotshotellet ApS behandles de oplysninger, som du har givet Slotshotellet ApS i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse. Slotshotellet ApS bruger oplysningerne til at vurdere, om Slotshotellet ApS ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Det er alene relevante ledere, IT-administratorer og den øverste ledelse der med personlige passwords har adgang til dine oplysningerne. I forbindelse med udvælgelsesprocessen tager vi forbehold for at screene internettet, herunder fx LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet. I den forbindelse vil virksomheden behandle relevante almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige. Hvis du bliver ansat i Slotshotellet ApS, gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Slotshotellet ApS persondatapolitik for medarbejdere der står noteret i personalehåndbogen. Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares op til 6 måneder efter afslaget er givet. Slotshotellet ApS kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Slotshotellet ApS behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Slotshotellet ApS sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til hostess@kokkedal-slot.dk. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

9. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger
Slotshotellet ApS beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Slotshotellet ApS har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Slotshotellet ApS kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed. Slotshotellet ApS sletter dine personoplysninger, når Slotshotellet ApS efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. Cookies
Slotshotellet ApS anvender cookies til Slotshotellet ApS digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her: https://kokkedalslotcopenhagen.dk/da/cookie/

11. Kontakt
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Slotshotellet ApS behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til: Kokkedal Slot Copenhagen hostess@kokkedal-slot.dk Kokkedal Allé 6 2970 Kokkedal Tlf.: +45 33 63 09 00 Slotshotellet ApS er en del af M Goldschmidt Holding A/S koncernen, og Slotshotellet ApS er derfor omfattet af koncernens databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer).
Koncernens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@mgh.dk
Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage over Slotshotellet ApS’ behandling af dine personoplysninger herefter rettes til Datatilsynet Borgergade 28,5
1300 København K
dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk
Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Kokkedal Slot Copenhagens hjemmeside. Seneste revision af politikken er maj 2018.