Cookies

Når du bruger vores hjemmeside, bliver nogle oplysninger registreret via en cookie, som er en lille fil, der bliver gemt på din computer. Med en cookie kan vi registrere dine valg og indtastninger, og efterfølgende kan vores hjemmeside genkende din computer.
En cookie er ikke farlig for din computer, og den kan ikke indeholde virus. Den registrerer alene, at du tidligere har besøgt vores hjemmeside fra din computer. Du kan til enhver tid slette cookies i dine internetindstillinger.
Vi bruger cookies, så vi kan se, hvor medlemmer og besøgende kommer fra. Dermed kan vi målrette information og markedsføring, så den bliver mest mulig relevant for dig.
Læs her, hvordan du sletter eller blokerer cookies: minecookies.org/cookiehandtering

Opbevaring og registrering af dine oplysninger

De oplysninger, du giver til Kokkedal Slot Copenhagen, er beskyttede. Det betyder, at vi aldrig videresælger eller udleverer dine oplysninger uden dit klare samtykke.
Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige ud fra dine valg. Tilmelder du dig eksempelvis en service, der kræver en mailadresse, gemmer vi den.

By using our website, some information will be registred through a cookie, which is a small file stored at your computer. By using a cookie, we are able to register your preferences and our site is able to recognize your computer for future use.
A coockie is not dangerous for your computer and it is not able to contain viruses. It solely registers your previous visits to our site from your computer. You can always delete cookies in your internet settings.
We use cookies so for statistic use. In this way, we can target our communication and marketing so make it as relevant to you as possible.

The information you give to Kokkedal Castle Copenhagen are protected. It means that we never sell or give out your information without your acceptance.
We only keep the information necessary based on your preferences. For instance, do you sign up for a service requiring your email address, we will keep it.