Job på slottet

Aften Supervisor

Uopfordrede ansøgninger:
På Slottet er vi altid interesseret i at høre fra kandidater der mener at kunne tilføre Slottet noget ekstra, uanset hvilken afdeling der måtte være tale om.
Mener du at kunne det, hører vi gerne fra dig.
Send en mail til job@kokkedal-slot.dk.

 

Når du sender en ansøgning bliver dine personoplysninger behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder EU’s persondataforordning vedrørende behandling af og beskyttelse af personoplysninger. Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Det betyder bl.a., at du har ret til følgende oplysninger:

 1. Data ansvarlig er: Slotshotellet ApS, c/o M. Goldschmidt Ejendomme A/S, Grønningen 25, 1270 København K. CVR: 34480095, www.kokkedal-slot.dk tlf.: +45 44228000.
  *
 2. Slotshotellet ApS registrerer og behandler de personoplysninger, du selv har afgivet i forbindelse med din ansøgning, eller som du afgiver i den efterfølgende ansættelsesproces. I forbindelse med udvælgelsesprocessen kan Slotshotellet ApS endvidere indhente offentligt tilgængelige personoplysninger, herunder f.eks. LindedIn, Facebook og lignende sociale medier, og Slotshotellet ApS kan indhente personoplysninger ved at kontakte de referencer, som du har opgivet eller opgiver. I den forbindelse kan Slotshotellet ApS behandle relevante almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige.
  *
 3. De personoplysninger, du selv har afgivet i forbindelse med din ansøgning eller afgiver i den efterfølgende ansættelsesproces, eller som Slotshotellet ApS har indhentet eller indhenter fra offentligt tilgængelige kilder eller fra tredjemand, vil alene blive brugt internt i Slotshotellet ApS i forbindelse med at komme i betragtning til eller besættelse af en stilling. Det vil kun være Slotshotellet ApS ledelse samt de personer, der er direkte involveret i rekrutteringen, der vil have adgang til oplysningerne. Oplysningerne vil ikke blive delt med andre.
  *
 4. Ved indlevering af din ansøgning samtykker du til, at Slotshotellet ApS registrerer og behandler de nævnte personoplysninger. Retsgrundlaget for registreringen og behandlingen af dine personoplysninger er således dit samtykke. Retsgrundlaget er endvidere, at registreringen og behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for eventuel indgåelse af ansættelseskontrakt. Du kan til en hver tid trække dit samtykke tilbage ved henvendelse på job@kokkedal-slot.dk  Tilbagetrækning af samtykke sidestilles med tilbagetrækning af din ansøgning.
  *
 5. Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 6 måneder efter dags dato, med mindre der forinden er opstået et sagligt behov for at opbevare dem i længere tid. I så fald vil vi søge dit samtykke. Du kan til en hver tid trække dit samtykke tilbage ved henvendelse på job@kokkedal-slot.dk.
  *
 6. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du kan på et hvert tidspunkt rette ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger. Du kan endvidere få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand, og du kan bede om at få slettet dine personoplysninger.
  Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. personoplysninger skal ske skriftligt på job@kokkedal-slot.dk.
  *
 7. Slotshotellet ApS er en del af M. Goldschmidt Holding A/S koncernen, og Slotshotellet ApS er derfor omfattet af koncernens databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer). Koncernens til enhver tid værende databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på dpo@mgh.dk.
  *
 8. Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på datatilsynet, Borgergade 28,5. 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.